Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2020-06-30
Обект № 20622

Дата на провеждане: 2020-07-17

Описание:



Документи
23412020301106_belog.prog.k.20622.zip

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури