Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ловеч

Дата: 2020-07-09
Обект № 2026 ДГС Ловеч

Дата на провеждане: 2020-07-27

Описание:Документи
54512020091807_lovech.dobiv.2026.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-07-27 16:55:00
Протоколи на комисии 2020-07-27 16:55:00
Протоколи на комисии 2020-08-04 16:45:00
Договори 2020-08-04 16:45:00
Допълнителни споразумения 2020-11-26 16:15:00
Допълнителни споразумения 2020-12-23 11:55:00

<-- Обратно към процедури