Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2020-07-10
Обект № 2014 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2020-07-28

Описание:Документи
27452020101307_nikopol.secshishte.2014.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-07-30 13:24:00
Протоколи на комисии 2020-07-30 14:55:00
Протоколи на комисии 2020-08-06 09:02:00
Договори 2020-08-10 12:56:00

<-- Обратно към процедури