Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2020-07-20
Обект № 20666 ДГС Своге

Дата на провеждане: 2020-08-05

Описание:



Документи
07522020201607_svoge.dobiv.20666.zip

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури