Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2020-08-07
Обект № Вещи ЧДС ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2020-08-25

Описание:

документация за продажба на движими вещи-ЧДС чрез таен търг по реда на Наредба №7/14.11.1997г.


Документи
24132020120908_midjur ТТ-продажба ДВ.docx

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-08-25 10:30:00
Протоколи на комисии 2020-08-28 10:50:00
Прекратена процедура 2020-08-28 11:05:00

<-- Обратно към процедури