Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2020-09-25
Обект № 2033 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2020-10-16

Описание:Документи
49262020251309_vraca.dobiv.2033.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-10-16 13:05:00
Проведена процедура 2020-10-20 11:50:00
Протоколи на комисии 2020-10-26 14:15:00
Договори 2020-10-27 13:40:00
Допълнителни споразумения 2020-12-29 10:45:00

<-- Обратно към процедури