Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Монтана

Дата: 2020-10-01
Обект № 20-3 ДГС Монтана

Дата на провеждане: 2020-10-15

Описание:Документи
56422020010810_mont.lkd.ob.20-3.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-10-21 09:30:00
Протоколи на комисии 2020-10-23 14:30:00
Договори 2020-11-10 10:30:00

<-- Обратно към процедури