Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2020-10-08
Обект № 20835 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2020-10-26

Описание:Документи
31282020080910_midjur.secshishte.20835.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-10-27 10:10:00
Протоколи на комисии 2020-10-29 14:15:00
Протоколи на комисии 2020-10-26 10:00:00
Договори 2020-10-29 15:20:00

<-- Обратно към процедури