Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Обект № 2042 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2020-10-28

Описание:Документи
44192020091510_belog.dobiv.2042.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-10-29 13:36:00
Проведена процедура 2020-10-29 13:37:00
Протоколи на комисии 2020-11-18 13:11:00
Договори 2020-11-19 11:27:00
Допълнителни споразумения 2021-02-19 09:05:00

<-- Обратно към процедури