Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Обект № 2043 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2020-10-28

Описание:Документи
47232020091510_belog.dobiv.2043.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-10-29 13:38:00
Проведена процедура 2020-10-29 13:40:00
Протоколи на комисии 2020-11-05 16:28:00
Договори 2020-11-06 11:35:00
Допълнителни споразумения 2021-06-29 15:18:00
Допълнителни споразумения 2021-08-30 15:09:00

<-- Обратно към процедури