Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Обект № 2044 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2020-10-28

Описание:Документи
48592020091510_belog.dobiv.2044.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-10-29 13:41:00
Прекратена процедура 2020-10-29 13:41:00

<-- Обратно към процедури