Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2020-10-09
Обект № 2045 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2020-10-28

Описание:Документи
30272020091610_belog.dobiv.2045.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-10-29 13:43:00
Протоколи на комисии 2020-10-29 14:15:00
Протоколи на комисии 2020-11-18 13:16:00
Договори 2020-11-25 16:10:00

<-- Обратно към процедури