Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Монтана

Дата: 2020-10-16
Обект № 20-5 ДГС Монтана

Дата на провеждане: 2020-11-02

Описание:Документи
47402020190910_mont.lkd.ob.20-5.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-11-10 15:35:00
Протоколи на комисии 2020-11-13 16:25:00
Договори 2020-11-24 14:55:00

<-- Обратно към процедури