Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2020-11-25
Обект № 21808 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2020-12-16

Описание:Документи
33432020251511_midjur.secshishte.21808.zip

ПубликацияДата
Прекратена процедура 2020-12-16 14:00:00

<-- Обратно към процедури