Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2020-12-02
Обект № 21608 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2020-12-21

Описание:



Документи
29092020021512_belog.dobiv.21608.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2020-12-23 14:50:00
Проведена процедура 2020-12-23 14:55:00
Договори 2021-01-13 14:55:00

<-- Обратно към процедури