Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Монтана

Дата: 2020-12-16
Обект № 21405 ДГС Монтана

Дата на провеждане: 2020-12-30

Описание:Документи
31192020161512_mont.dobiv.21405.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2021-01-15 12:30:00
Допълнителни споразумения 2021-08-25 11:45:00

<-- Обратно към процедури