Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2021-04-15
Обект № 21534п ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2021-05-07

Описание:Документи
25252021151104_botevgrad.prog.k.21534p.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2021-05-11 13:41:00
Протоколи на комисии 2021-05-12 13:57:00
Протоколи на комисии 2021-05-18 12:09:00
Договори 2021-05-18 16:06:00
Допълнителни споразумения 2022-05-26 11:45:00

<-- Обратно към процедури