Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-06
Обект № 17941 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2017-06-22

Описание:Документи
33242017060906_botevgrad.dobiv..17941.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-06-23 10:40:00
Разяснения 2017-06-23 10:40:00
Договори 2017-07-07 08:50:00
Разяснения 2018-01-08 12:40:00

<-- Обратно към процедури