Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2017-06-30
Обект № 17307 добив и товарене ДГС Лом

Дата на провеждане: 2017-07-18

Описание:Документи
08212017301206_lom.dobiv.tovarene.17307.rar

ПубликацияДата
Договори 2017-08-15 15:25:00

<-- Обратно към процедури