Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-02-15
Обект № 17404

Дата на провеждане: 2017-03-07

Описание:Документи
39342017021103_botevgrad.dobiv.17404.zip

ПубликацияДата
Договори 2017-03-28 09:35:00
Разяснения 2018-01-08 12:15:00
Допълнителни споразумения 2018-07-04 08:57:00

<-- Обратно към процедури