Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2017-08-17
Обект № 17824 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2017-09-05

Описание:Документи
50442017171008_midjur.secshishte.17824.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-09-11 09:50:00
Проведена процедура 2017-09-11 09:55:00
Договори 2017-09-25 10:38:00
Допълнителни споразумения 2018-01-04 08:40:00

<-- Обратно към процедури