Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лесидрен

Дата: 2017-09-08
Обект № 1725

Дата на провеждане: 2017-09-20

Описание:

Добив, товарене, подвоз, претоварване


Документи
05232017081009_lesidren.dobiv.1725.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-09-21 17:01:00
Договори 2017-09-28 09:38:00

<-- Обратно към процедури