Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Мездра

Дата: 2017-10-17
Обект № 171036 ДГС Мездра

Дата на провеждане: 2017-11-03

Описание:

Добив с включен подвоз


Документи
28492017181010_mezdra.dobiv.171036.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2017-11-03 10:35:00
Протоколи на комисии 2017-11-03 10:35:00
Договори 2017-11-03 13:30:00
Допълнителни споразумения 2018-01-03 10:05:00

<-- Обратно към процедури