Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2017-10-19
Обект № 1738ст ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2017-11-09

Описание:Документи
01112017191610_godech.secshishte.1738st.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-11-09 15:55:00
Проведена процедура 2017-11-09 16:00:00
Договори 2017-11-13 15:15:00
Допълнителни споразумения 2017-12-29 11:25:00

<-- Обратно към процедури