Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2017-11-01
Обект № Търг ДГС Троян

Дата на провеждане: 2017-12-05

Описание:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот- публична държавна собственост.


Документи
41362017020911_troyan.dr.deinosti.turg.2017g..doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури