Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Обект № 18704 ДГС Видин

Дата на провеждане: 2017-12-01

Описание:



Документи
29272017151511_vidin.dobiv.18704.zip
03102017241511_vidin.18704.teh.plan.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури