Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Монтана

Дата: 2017-11-22
Обект № 18402 ДГС Монтана

Дата на провеждане: 2017-12-13

Описание:Документи
12192017221411_montana.dobiv.18402.zip
26052017241011_TP DGS MONTANA - 18402.teh.plan.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2017-12-18 14:15:00
Протоколи на комисии 2017-12-15 13:30:00
Договори 2017-12-22 14:15:00

<-- Обратно към процедури