Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2017-11-24
Обект № 1808 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2017-12-13

Описание:Документи
33252017241711_troyan.dobiv.1808.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2017-12-14 14:30:00
Проведена процедура 2017-12-14 14:43:00
Договори 2018-01-02 15:45:00
Допълнителни споразумения 2018-03-29 15:10:00
Допълнителни споразумения 2018-07-09 09:33:00
Допълнителни споразумения 2018-10-08 13:23:00
Допълнителни споразумения 2018-12-19 15:53:00

<-- Обратно към процедури