Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 20119 ДЛС Витиня

Проведена процедура

Дата: 2019-12-10 12:30:00

Описание:Документи
42422019181312_Заповед_класиране_РД-15-82_20119.pdf

<-- Обратно към процедури