Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2002 ДГС Троян

Протоколи на комисии

Дата: 2020-01-30 14:56:00

Описание:

Протокол от заседанието на комисията за проверка редовността и съответствието на представените документи по чл.35, ал.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП.


Документи
01002020301501_Protokol_doc_2002.pdf

<-- Обратно към процедури