Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури / 2016 ДГС Троян

Прекратена процедура

Дата: 2020-03-20 14:48:00

Описание:



Документи
50152020201403_Прекратяване_2016.pdf

<-- Обратно към процедури