Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2-2020г. ДГС Ловеч

Проведена процедура

Дата: 2020-04-30 10:30:00

Описание:Документи
33292020301004_Заповед ЛКД_30042020.pdf

<-- Обратно към процедури