Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2018-1 ДГС Ловеч

Проведена процедура

Дата: 2020-05-08 11:50:00

Описание:Документи
51252020081105_Заповед 2018-1.pdf

<-- Обратно към процедури