Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2025 ДГС Ловеч

Протоколи на комисии

Дата: 2020-07-07 11:10:00

Описание:Документи
12482020071107_протокол 2025 продажба.pdf

<-- Обратно към процедури