Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 201030 ДГС Мездра

Проведена процедура

Дата: 2020-08-25 08:50:00

Описание:Документи
22292020250908_зап.№146, спечелел 201030 добив.PDF

<-- Обратно към процедури