Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 21401 ДГС Монтана

Проведена процедура

Дата: 2021-01-13 16:00:00

Описание:

Заповед


Документи
07592021131601_SCAN_20210113_140103557.jpg

<-- Обратно към процедури