Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 211021 ДГС Мездра

Проведена процедура

Дата: 2021-04-01 09:20:00

Описание:

Заповед за спечелил №59-29.03.2021г.-об.211021-На корен


Документи
31382021010904_Заповед за спечелил №59-29.03.2021г.-об.211021-На корен.jpg

<-- Обратно към процедури