Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 1 до 5 ДГС Враца

Проведена процедура

Дата: 2021-04-14 09:45:00

Описание:Документи
57172021140904_заповед 1.1.pdf
57252021140904_заповед 1.2.pdf

<-- Обратно към процедури