Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2019-1П Д

Допълнителни споразумения

Дата: 2021-04-20 11:05:00

Описание:

Анекс № 9/14.04.2021 г. за изменение на ДС за 2021 г. към договор № 41/26.09.2019 г., продажба на корен със "Свилоцел" ЕАД


Документи
15592021201104_Анекс № 9 от 14.04.2021 г. с Приложения.pdf

<-- Обратно към процедури