Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури / 2123 ДГС Годеч

Проведена процедура

Дата: 2021-07-07 08:10:00

Описание:



Документи
38202021070907_Заповед 242 класиран -2123.pdf

<-- Обратно към процедури