Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 2127ст ДГС Годеч

Проведена процедура

Дата: 2021-12-02 13:15:00

Описание:Документи
20302021021412_Заповед 368-класиран обект 2127ст.pdf

<-- Обратно към процедури