Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 22207 ДГС Ботевград

Проведена процедура

Дата: 2021-12-23 09:15:00

Описание:Документи
35572021230912_заповед 22207055.pdf

<-- Обратно към процедури