Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури / 2019-1П Д

Допълнителни споразумения

Дата: 2022-01-10 15:10:00

Описание:

Приложение 1


Документи
37362022101501_ДС за 2022 и Приложение № 1 към договор № 41 от 2019 сечище.pdf

<-- Обратно към процедури