Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 5 ДГС Никопол

Проведена процедура

Дата: 2022-04-21 13:10:00

Описание:Документи
37542022211304_Заповед обект №5.pdf

<-- Обратно към процедури