Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от ЗЛОД ДЛС Витиня

Разяснения

Дата: 2018-08-01 14:25:00

Описание:

Заповед РД48-64/ 26.07.2018г.


Документи
38262018011408_IMG_0001.jpg

<-- Обратно към процедури