Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 19017 ДГС Враца

Проведена процедура

Дата: 2019-06-12 13:50:00

Описание:Документи
00352019121406_заповед добив 19017.pdf

<-- Обратно към процедури