Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури / 2013 ДГС Борима

Прекратена процедура

Дата: 2019-12-10 10:19:00

Описание:



Документи
22022019101012_зап 101- 2013.jpg

<-- Обратно към процедури