Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури / 20101 ДЛС Витиня

Проведена процедура

Дата: 2019-12-09 13:35:00

Описание:Документи
41272019161312_ЗАПОВЕД_КЛАСИРАНЕ_РД-15-64_20101.pdf

<-- Обратно към процедури