Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Контакти

Въпроси от компетенциите на ДАМТН можете да задавате на сайта на ДАМТН в рубрика „Въпроси и отговори“, както и на телефон (02) 8929-745.

Въпросите Ви ще бъдат пренасочeни към експертите от специализираната или общата администрация, чиито контактни данни можете да откриете в меню СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ или меню ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Адрес:
бул. "Г. М. Димитров" №52 А, София 1797, България (карта)

Тел:

+359 2 8929 745 - главен секретар

+359 2 980 63 17 - деловодство

Факс: +359 2 986 17 07 e-mail: damtn@damtn.government.bg URL: http://www.damtn.government.bg

Сигнали и жалби на граждани се разглеждат само когато са подадени по електронен път (в рубрика „Сигнали, мнения и предложения“) или заведени в деловодството на ДАМТН. Анонимни сигнали не се разглеждат.