Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2311 ДГС Черни Осъм

Дата: 2023-05-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2309 ДЛС Русалка

Дата: 2023-05-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1/2023г. ДГС Ловеч

Дата: 2023-05-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2/2023г. ДГС Ловеч

Дата: 2023-05-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23101 ДГС Своге

Дата: 2023-05-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23102 ДГС Своге

Дата: 2023-05-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23615 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:3 ДГС Плевен

Дата: 2023-04-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23215 ДГС Говежда

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23216 ДГС Говежда

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23217 ДГС Говежда

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23218 ДГС Говежда

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23219 ДГС Говежда

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:парт: 1- 20 ДГС Ботевград

Дата: 2023-04-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2308 ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2309 ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2310 ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2311 ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2301 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2305 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2306 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2302 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2303 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2304 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23614 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23619 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23616 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23617 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23618 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23620 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2310 ДГС Черни Осъм чл.193

Дата: 2023-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2305 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23216 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23217 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23218 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23219 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23220 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23221 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23222 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23224 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23226 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23227 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23228 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23223 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23225 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:2301- ж ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2315 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2316 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2317 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2318 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2230 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2319 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2310 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2311 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2312 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2313 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2314 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 ДГС Плевен

Дата: 2023-03-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23212 ДГС Своге

Дата: 2023-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23213 ДГС Своге

Дата: 2023-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23214 ДГС Своге

Дата: 2023-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23820 ДГС Миджур

Дата: 2023-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23821 ДГС Миджур

Дата: 2023-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23822 ДГС Миджур

Дата: 2023-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23134 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23135 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23136 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23137 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23138 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23139 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23140 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23141 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23823 ДГС Миджур

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1 ДГС Враца

Дата: 2023-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2315 ДГС Борима

Дата: 2023-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23525 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23526 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23527 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23528 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23529 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23521 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23522 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23523 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23524 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:СЗДП обявява търг с тайно наддаване

Дата: 2023-03-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1 ДГС Борима

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23321 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23322 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23323 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23324 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23325 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23316 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23317 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23318 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23319 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23320 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2308 ДГС Плевен

Дата: 2023-02-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1 ДГС Плевен

Дата: 2023-02-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2023-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23712 ДГС Видин

Дата: 2023-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231017 ДГС Мездра

Дата: 2023-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231018 ДГС Мездра

Дата: 2023-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231019 ДГС Мездра

Дата: 2023-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231020 ДГС Мездра

Дата: 2023-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23103 ДГС Своге

Дата: 2023-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23104 ДГС Своге

Дата: 2023-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23105 ДГС Своге

Дата: 2023-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23106 ДГС Своге

Дата: 2023-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:1Д - 2023

Дата: 2023-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2311 ДГС Ловеч

Дата: 2023-02-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23112 ДГС Берковица

Дата: 2023-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23124 ДГС Берковица

Дата: 2023-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23127 ДГС Берковица

Дата: 2023-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2309 ДГС Враца чл.193

Дата: 2023-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23411 ДГС Монтана

Дата: 2023-01-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23704 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23705 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23706 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23707 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23708 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23709 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23710 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23711 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23712 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2303-2 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2304-2 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2305-2 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2306-2 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2307-2 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2301-1 ДЛС Русалка

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2302-1 ДЛС Русалка

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2303-1 ДЛС Русалка

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2304-1 ДЛС Русалка

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2305-1 ДЛС Русалка

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:поз.1 ДГС Берковица

Дата: 2023-01-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:позиция 1 , 3 4 ГСУ ДГС Берковица

Дата: 2023-01-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21150с, 22107с и 22108с ДГС Берковица

Дата: 2023-01-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п23101-п23105 ДЛС Витиня

Дата: 2023-01-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п23106-п23114 ДЛС Витиня

Дата: 2023-01-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п23115-п23222 ДЛС Витиня

Дата: 2023-01-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231016 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2305 ДГС Никопол комбинирана

Дата: 2022-12-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23407 ДГС Монтана

Дата: 2022-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23408 ДГС Монтана

Дата: 2022-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23409 ДГС Монтана

Дата: 2022-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23410 ДГС Монтана

Дата: 2022-12-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:9 ДГС Плевен

Дата: 2022-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231006 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231007 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231008 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231009 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231010 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231012 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231011 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231013 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2301 ДЛС Русалка

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2302 ДЛС Русалка

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2303 ДЛС Русалка

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2304 ДЛС Русалка

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2305 ДЛС Русалка

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23102 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2301 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2302 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2303 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2304 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2305 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2306 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2307 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2308 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2309 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2310 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2311 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2312 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2313 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:10 ДГС Никопол

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23101 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23103 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23104 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23105 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23106 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23107 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23108 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23109 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2305 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2306 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2307 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1 ДГС Никопол

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23208 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23209 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23210 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23212 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23211 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23213 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23214 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2305 ДГС Ловеч

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2306 ДГС Ловеч

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2307 ДГС Ловеч

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2308 ДГС Ловеч

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2309 ДГС Ловеч

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2310 ДГС Ловеч

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23105 ДГС Берковица

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23110 ДГС Берковица

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23118 ДГС Берковица м-ци

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2306 ДГС Никопол

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2307 ДГС Никопол

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:поз 1 ДГС Чипровци

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23807 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23808 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23809 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23810 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23818 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23811 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23813 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23815 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23816 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23817 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23510 ДГС Чипровци

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23511 ДГС Чипровци

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23512 ДГС Чипровци

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23513 ДГС Чипровци

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23514 ДГС Чипровци

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2303 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2304 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2305 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2306 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2307 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2308 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2309 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2309 ДГС Борима

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2310 ДГС Борима

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2311 ДГС Борима

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2312 ДГС Борима

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2313 ДГС Борима

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2314 ДГС Борима чл.193

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2302 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2303 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2304 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2305 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23601 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23602 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23604 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23605 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23606 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23607 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23608 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23609 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23610 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23611 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23108 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23122 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23123 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23124 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23126 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23127 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23129 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23130 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23125 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23101 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23103 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23104 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23106 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23109 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23111 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23112 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23114 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23117 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23119 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23120 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23102 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2022-1 П /Д/

Дата: 2022-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2301 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2302 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2303 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2304 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2305 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2306 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2307 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2308 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23101 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23102 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23103 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23104 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23105 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23106 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23107 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23108 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23109 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23110 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23111 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23112 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23113 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23114 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23115 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2310 ДГС Годеч

Дата: 2022-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2311 ДГС Годеч

Дата: 2022-11-22
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:23-02 ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2022-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2223 ДГС Ловеч

Дата: 2022-11-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2224 ДГС Ловеч

Дата: 2022-11-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2227

Дата: 2022-10-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2230

Дата: 2022-10-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ 2205

Дата: 2022-10-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22-4 ДГС Монтана

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22743 ДЛС Витиня

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22744 ДЛС Витиня

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22753 ДЛС Витиня

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22754 ДЛС Витиня

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22858 ДГС Ботевград

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22859 ДГС Ботевград

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22860 ДГС Ботевград

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22861 ДГС Ботевград

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2224 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22531 ДГС Чипровци

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22532 ДГС Чипровци

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2223 ДЛС Русалка

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2223 ДЛС Русалка

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2224 ДЛС Русалка

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22125 ДГС Берковица

Дата: 2022-10-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:3 ДГС Оряхово

Дата: 2022-10-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2220 ДЛС Русалка

Дата: 2022-10-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-09-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:2 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-09-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:3 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-09-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2 ДГС Враца почвоподготовка

Дата: 2022-09-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2227 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-09-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2228 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-09-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2229 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-09-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2230 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-09-23
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2 ДГС ВРАЦА залесяване

Дата: 2022-09-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22944 ДГС Своге

Дата: 2022-09-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22-3 ДГС Монтана

Дата: 2022-09-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22-4 ДГС Монтана

Дата: 2022-09-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22648 ДЛС Витиня

Дата: 2022-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22649 ДЛС Витиня

Дата: 2022-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22650 ДЛС Витиня

Дата: 2022-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22651 ДЛС Витиня

Дата: 2022-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22652 ДЛС Витиня

Дата: 2022-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22634 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-09-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22635 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-09-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22636 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-09-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2220 ДГС Борима

Дата: 2022-09-12
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:СЗДП обявява търг с тайно наддаване ДГС Никопол

Дата: 2022-09-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22843 ДГС Своге

Дата: 2022-09-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:Об2203

Дата: 2022-08-31
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2 ЛКД

Дата: 2022-08-30
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:Търг с тайно ДГС Своге

Дата: 2022-08-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22529 ДГС Чипровци

Дата: 2022-08-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22530 ДГС Чипровци

Дата: 2022-08-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22541 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22542 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22543 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22544 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22545 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22546 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22547 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:6 ДГС Плевен

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:7 ДГС Плевен

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:8 ДГС Плевен

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:6 ДГС Никопол

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:8 ДГС Никопол

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:9 ДГС Никопол

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:7 ДГС Никопол

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2215 ДГС Враца

Дата: 2022-08-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:23-01 ДГС Годеч

Дата: 2022-08-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22740 ДГС Своге

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22742 ДГС Своге

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22755 ДГС Ботевград

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22756 ДГС Ботевград

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22757 ДГС Ботевград

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2 ДГС Враца

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2-1/2022-ОМН ДГС Ловеч

Дата: 2022-08-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22638 ДГС Своге

Дата: 2022-08-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22639 ДГС Своге

Дата: 2022-08-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ2201 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ2202 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ2203 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ2204 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22648 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22649 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22650 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22651 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22652 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22653 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22654 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22145 ДГС Монтана

Дата: 2022-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22416 ДГС Монтана

Дата: 2022-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22417 ДГС Монтана

Дата: 2022-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22528 ДГС Чипровци

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22529 ДГС Чипровци

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2219 ДГС Троян

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2220 ДГС Троян

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2221 ДГС Троян

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22217 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22218 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22222 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22223 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22224 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22226 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22228 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2210 ДГС Никопол

Дата: 2022-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2211 ДГС Никопол

Дата: 2022-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2212 ДГС Никопол

Дата: 2022-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22611 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22630 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221021 ДГС Мездра

Дата: 2022-07-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221022 ДГС Мездра

Дата: 2022-07-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221024 ДГС Мездра

Дата: 2022-07-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221025 ДГС Мездра

Дата: 2022-07-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22-2 ДГС Монтана

Дата: 2022-07-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22439 ДЛС Витиня

Дата: 2022-07-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22440 ДЛС Витиня

Дата: 2022-07-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2 ДГС Враца

Дата: 2022-07-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2218 чл.193 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-07-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22825 ДГС Миджур чл.193

Дата: 2022-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2222 ДГС Ловеч

Дата: 2022-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2219 ДГС Борима

Дата: 2022-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22802 ДГС Миджур

Дата: 2022-06-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2-2022 ОМН ДГС Ловеч

Дата: 2022-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22114с ДГС Берковица

Дата: 2022-06-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22123-1с ДГС Берковица

Дата: 2022-06-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22124 ДГС Берковица

Дата: 2022-06-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2208 ДГС Враца

Дата: 2022-06-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2209 ДГС Враца

Дата: 2022-06-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2210 ДГС Враца

Дата: 2022-06-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2211 ДГС Враца

Дата: 2022-06-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22714 ДГС Видин

Дата: 2022-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22546 ДГС Ботевград

Дата: 2022-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22547 ДГС Ботевград

Дата: 2022-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2220 ДЛС Русалка

Дата: 2022-06-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1/ 2022г. ДГС Борима

Дата: 2022-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22529 ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22530 ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22531 ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22532 ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22532 ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22533 ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22715 ДГС Видин

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:5 ДГС Плевен

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2213 ДГС Троян

Дата: 2022-06-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2214 ДГС Троян

Дата: 2022-06-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2215 ДГС Троян

Дата: 2022-06-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2216 ДГС Троян

Дата: 2022-06-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22443 ДГС Ботевград

Дата: 2022-06-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22444 ДГС Ботевград Прекратена

Дата: 2022-06-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22445 ТТР ДГС Ботевград

Дата: 2022-06-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1/2022г. ДГС Белоградчик

Дата: 2022-06-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22825 ДГС Миджур чл.193

Дата: 2022-06-08
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П22235 до П22242 ДЛС Витиня

Дата: 2022-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22335л ДЛС Витиня

Дата: 2022-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22336 ДЛС Витиня

Дата: 2022-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22337 ДЛС Витиня

Дата: 2022-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22338 ДЛС Витиня

Дата: 2022-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22620 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-05-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22622 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-05-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22625 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-05-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22626 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-05-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2217 ДГС Борима

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2218 ДГС Борима

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22802 ДГС Миджур

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22823 ДГС Миджур

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22219 ДГС Говежда

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22226 ДГС Говежда

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22227 ДГС Говежда

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-05-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:4-20 ДГС Ботевград

Дата: 2022-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2214 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-05-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-05-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22-1 ДГС Монтана

Дата: 2022-05-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2215 ДГС Годеч

Дата: 2022-05-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22335ттр ДГС Ботевград чл.193

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22336ттр ДГС Ботевград чл.193

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2214 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2215 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2216 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2217 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2219 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2221 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2222 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2223 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2224 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:4 ДГС Плевен

Дата: 2022-05-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22135 ДГС Своге

Дата: 2022-04-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22103 ДГС Своге

Дата: 2022-04-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2218 ДЛС Русалка

Дата: 2022-04-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 ДГС Оряхово

Дата: 2022-04-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 ДГС Оряхово

Дата: 2022-04-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22818 ДГС Миджур

Дата: 2022-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22227 ДГС Говежда

Дата: 2022-04-18
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1 ДГС Ловеч

Дата: 2022-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22219 ДГС Говежда

Дата: 2022-04-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22226 ДГС Говежда

Дата: 2022-04-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2212 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-04-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22410 ДГС Монтана

Дата: 2022-04-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22411 ДГС Монтана

Дата: 2022-04-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22412 ДГС Монтана

Дата: 2022-04-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22413 ДГС Монтана

Дата: 2022-04-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22320 ДГС Своге

Дата: 2022-04-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22323 ДГС Своге

Дата: 2022-04-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22324 ДГС Своге

Дата: 2022-04-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 ДГС Плевен

Дата: 2022-04-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:3 ДГС Плевен

Дата: 2022-04-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:Партиди 1 - 20

Дата: 2022-04-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-04-04
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:Позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2022-04-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 ДГС Никопол

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:4 ДГС Никопол

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:5 ДГС Никопол

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22524 ДГС Чипровци

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22525 ДГС Чипровци

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22526 ДГС Чипровци

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22527 ДГС Чипровци

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22101 ДГС Своге

Дата: 2022-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22620 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22621 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22622 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22623 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22225 ДГС Говежда

Дата: 2022-03-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22120 ДГС Берковица

Дата: 2022-03-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22328 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22329 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22330 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22331 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22332 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22333 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22334 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22335 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22336 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22337 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22338 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22339 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22340ттр ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22341ттр ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2209 ДГС Никопол

Дата: 2022-03-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22817 ДГС Миджур

Дата: 2022-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22818 ДГС Миджур

Дата: 2022-03-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22-1 ДГС Чипровци

Дата: 2022-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22313 ДГС Своге

Дата: 2022-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2212 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2207 ДГС Плевен

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22231 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22232 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22233 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22234 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22235 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22236 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22102-1 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221018 ДГС Мездра чл.193

Дата: 2022-03-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:2 ДГС Мездра

Дата: 2022-03-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:221106 ДГС Оряхово

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22802 ДГС Миджур

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22803 ДГС Миджур

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22106c ДГС Берковица

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22113c ДГС Берковица

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22114c ДГС Берковица

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22115c ДГС Берковица

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22120 ДГС Берковица

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22121 ДГС Берковица

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2209 ДГС Троян

Дата: 2022-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2210 ДГС Троян

Дата: 2022-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2212 ДГС Троян

Дата: 2022-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2211 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22620 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22621 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22622 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22623 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22213 ДГС Говежда

Дата: 2022-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22214 ДГС Говежда

Дата: 2022-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22215 ДГС Говежда

Дата: 2022-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22216 ДГС Говежда

Дата: 2022-02-23
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1 ДГС Плевен

Дата: 2022-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22702 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22706 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22703 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22704 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22705 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22707 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22708 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2201 ДГС Никопол

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2202 ДГС Никопол

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2203 ДГС Никопол

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1 ДГС Враца

Дата: 2022-02-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2 ДГС Враца

Дата: 2022-02-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2205 ДГС Враца

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2206 ДГС Враца

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2207 ДГС Враца

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2201 ДГС Плевен

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2208 ДГС Плевен

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22710 ДГС Видин

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22709 ДГС Видин

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2201ст ДГС Годеч

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22105 ДГС Своге

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22106 ДГС Своге

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22102 ДГС Своге

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22103 ДГС Своге

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22104 ДГС Своге

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22606 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22619 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22609 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22617 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22611 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22613 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22614 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22616 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22618 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22611 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22613 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22618 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:недвижими имоти ДГС Борима

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2202ст ДГС Годеч

Дата: 2022-02-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22706 ДГС Видин

Дата: 2022-02-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22703 ДГС Видин

Дата: 2022-02-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22705 ДГС Видин

Дата: 2022-02-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22710 ДГС Видин - Прекратена

Дата: 2022-02-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2213 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-02-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22702 ДГС Видин

Дата: 2022-01-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22707 ДГС Видин

Дата: 2022-01-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22704 ДГС Видин

Дата: 2022-01-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22708 ДГС Видин

Дата: 2022-01-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22709 ДГС Видин - Прекратена

Дата: 2022-01-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2210 ДГС Ловеч

Дата: 2022-01-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:1, 2 ГСУ подвоз

Дата: 2022-01-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:3, 4 ГСУ подвоз

Дата: 2022-01-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21129, 21150, 22108c

Дата: 2022-01-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2211 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22121л ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22123 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22127 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22126 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22125 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22124 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22128л ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22129л ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22130л ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221011 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221011 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221012 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221013 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221014 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221015 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2214 ДЛС Русалка

Дата: 2022-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22403 ДГС Монтана

Дата: 2022-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22405 ДГС Монтана

Дата: 2022-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22406 ДГС Монтана

Дата: 2022-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2204 ДГС Никопол

Дата: 2022-01-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2205 ДГС Никопол

Дата: 2022-01-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1 ДГС Никопол

Дата: 2022-01-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2022-01-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 ДГС Никопол

Дата: 2022-01-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2213 ДЛС Русалка

Дата: 2022-01-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2213 ДЛС Русалка

Дата: 2022-01-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:2211-2216 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2201 ДГС Плевен

Дата: 2022-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2208 ДГС Плевен

Дата: 2022-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2209 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-01-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2209 ДГС Троян

Дата: 2022-01-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2210 ДГС Троян

Дата: 2022-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2211 ДГС Троян

Дата: 2022-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2201-1 ДЛС Русалка

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2202-1 ДЛС Русалка

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2203-1 ДЛС Русалка

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2201 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2202 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2203 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2204 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2205 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2206 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2207 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2208 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2214 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2201 ДГС Враца

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2202 ДГС Враца

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2203 ДГС Враца

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2204 ДГС Враца

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2210 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221004 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221006 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221008 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221011 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221011 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221001 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221001 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22114-22121 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22105-22113 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22101-22104 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-05
По записа на страница | Отиди на страница